Bezpłatna wycena - taras


Uwagi: Na podstawie przesłanych do nas drogą elektroniczną informacji, sporządzana jest oferta uwzględniająca oferowany przez nas materiał niezbędny do wykonanie Państwa tarasu lub ogrodzenia.

Zachęcamy do przesyłania odręcznych rysunków i projektów, które obrazują kształt tarasu / działki z naniesionymi wszystkimi wymiarami, co pomoże w sporządzenie rzetelnej kalkulacji.  

e-mail: biuro@plastwood.pl